Beregning og statik af CLT og limtræ

Vi bistår professionelle bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører med projekteringen af CLT- og limtræsløsninger. Dermed spiller vi afgørende viden ind i valg af konstruktioner til et givent byggeri, og bidrager tidligt i værdikæden i en bygherres vision og et byggeris tilblivelse.

Vi tilbyder

Vi bistår professionelle bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører med projekteringen af CLT og limtræsløsninger. Dermed spiller vi afgørende viden ind i valg af konstruktioner til et givent byggeri.

Projektkoordination

Vi ser os selv som et omdrejningspunkt for planlægning, udvikling og implementering af trækonstruktioner og fungerer dermed som en kommunikationsbro mellem de forskellige deltagere i et projekt: arkitekter, ingeniører, bygherrer og entreprenører.

BIM

Vi benytter BIM software og metodik for at kunne planlægge byggeprocesser bedst muligt. Med BIM opnås en effektiv kommunikation mellem byggeriets parter og fejlminimere i selve projekteringen såvel på byggepladsen.

Statik og konstruktion

Byggeriets konstruktive princip bærer i bogstavelig forstand den overordnede arkitektoniske vision og er derfor afgørende for oplevelsen af det færdige byggeri. Som en integreret del af vores arbejde bistår vi med indledende sparring omkring valg af de konstruktive løsninger såvel den egentlige projektering.

Montageplanlægning

Vi projekterer CLT og limtræ i 3D og sikrer derved mod kollisioner mellem entrepriser. Med 3D modellen kan alle involverede parter orientere sig rumligt og gøre sig bekendt med byggeriet inden opførelsen.

Logistik

CLT og limtræ har potentialet til at afkorte byggeperioden væsentligt på et givent byggeri. Den høje grad af præfabrikation og lave egenvægt, sammenlignet med konventionel byggeri, gør det muligt at optimere på transport, materialer og arbejdstimer.

Månge års erfaring med træbyggeri i hele Norden

Vi bistår professionelle bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører med projekteringen af CLT og limtræsløsninger. Dermed spiller vi afgørende viden ind i valg af konstruktioner til et givent byggeri, og bidrager tidligt i værdikæden i en bygherres vision og et byggeris tilblivelse.

Månge års erfaring med træbyggeri i hele Norden

Vi bistår professionelle bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører med projekteringen af CLT og limtræsløsninger. Dermed spiller vi afgørende viden ind i valg af konstruktioner til et givent byggeri, og bidrager tidligt i værdikæden i en bygherres vision og et byggeris tilblivelse.

Månge års erfaring med træbyggeri i hele Norden

Vi bistår professionelle bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører med projekteringen af CLT og limtræsløsninger. Dermed spiller vi afgørende viden ind i valg af konstruktioner til et givent byggeri, og bidrager tidligt i værdikæden i en bygherres vision og et byggeris tilblivelse.

Teamet bag

Vores team er bredt sammensat af fagpersoner med mangeårig erfaring fra byggebranchen som totalrådgiver, arkitektrådgiver, ingeniørrådgiver og bygherre. Den faglige bredde giver dig tryghed og sikkerhed for, at der er overblik over hele projektet, fra idé og æstetisk vision, til konstruktiv og bygget virkelighed.

Metin Lindved Aydin, direktør

Metin Lindved Aydin

Direktør, arkitekt
Alan Hofmann, chefingeniør

Alan Hofmann

Chefingeniør